نمونه های جراحی بینی

نمونه کار

جراحی های انجام شده توسط دکتر پورنبی

در تصاویر زیر نمونه کارهای انجام شده توسط دکتر علیرضا پور نبی را مشاهده می کنید. شما می توانید جهت مشاوره یا آگاهی از نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه درمان با کلینیک دکتر تماس بگیرید.