نمونه های ایمپلنت

نمونه کار

جراحی های انجام شده توسط دکتر پورنبی

در تصاویر زیر نمونه کارهای انجام شده توسط دکتر علیرضا پور نبی را مشاهده می کنید. شما می توانید جهت مشاوره یا آگاهی از نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه درمان با کلینیک دکتر تماس بگیرید.

image

بازسازی کامل فک پائین با پنج واحد ایمپلنت

image

بازسازی کامل فک بالا و پایین با ۱۵ واحد ایمپلنت به همراه سینوس لیفت دو طرفه فک بالا

image

باز سازی کامل فک بالا و پایین با ۱۵ واحد ایمپلنت

image

باز سازی دندان های۲،۳ بالا سمت چپ با دو واحد ایمپلنت

image

بازسازی کامل فک بالا و خلف فک پایین با ایمپلنتهای دندانی

image

بازسازی کامل فک بالا و پایین با ۸ واحد ایمپلنت و سینوس لیفت دو طرفه